X
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שיקום בריאות הנפש (Rehabilitation)

שיקום בריאות הנפש הינו תהליך המאפשר לאנשים בעלי פגיעות, מוגבלויות ונכויות הנובעות מהפרעה נפשית להגיע לרמה אופטימאלית של תפקוד עצמאי בקהילה ((W.H.O. 1996). השיקום הפסיכו סוציאלי הינו חלק ממערכת טיפולית הכוללת טיפול תרופתי ונפשי, צמצום אפליה וסטיגמה, בניית מערכת תמיכה משפחתית, הקמת שירותים בקהילה והעצמת מתמודדים. על פי הגדרת המכון הלאומי לבריאות הנפש (NIMH) בארצות הברית.

מטרות השיקום של מתמודדי נפש

מטרות השיקום של המתמודדים עם מחלה נפשית הם חיזוק כוחות ההתמודדות וההסתגלות של האדם במקביל לשינוי מערכתי של סביבת המשתקם כדי להתאימה לצרכיו ולהשתלבותו האופטימאלית בחברה, עם מעורבות קטנה ככל האפשר של אנשי המקצוע (Antony, Cohen & Farkas, 1990). על פי אנטוני (Anthony,2002).
מטרת השיקום הינה ליצור תנאים שיאפשרו החלמה ושילוב בקהילה. השאיפה היא שהמתמודד עם מגבלה פסיכיאטרית יוכל להגדיר את יעדיו, לממשם בסביבתו הטבעית וליצור לעצמו תשתית בסיסית של חיים: להתגורר בדיור עצמאי, ליצור קשרים בין אישיים מספקים, לעבוד, להתפרנס, לתרום ולהיתרם. יתרה מזאת, השאיפה היא שמתמודדים יוכלו לחוות תחושת סיפוק בתוך הסביבה שבה הם בוחרים לחיות ולהיעזר בהתערבות מקצועית מינימאלית.  

עקרונות מנחים בגישת השיקום

לכמן (1998) מאפיין כמה עקרונות מנחים בגישת השיקום הכוללים התמקדות בכוחותיו ויכולותיו של האדם, שותפות מלאה שלו בתהליך השיקום תוך התמקדות בסביבתו, שימת הדגש על המטפל כדמות מציאותית אנושית. לכמן מדגיש גם את הגישה הדיפרנציאלית לכל מתמודד נפש עם מגבלה פסיכיאטרית תוך שאיפה לנורמליזציה בכל תחומי החיים כולל תעסוקה משמעותית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן