X
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שיקום בבריאות הנפש וסל שיקום

שיקום אנשים המתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית בקהילה קיבל תפנית משמעותית עם חקיקתו של חוק שיקום נכי הנפש בקהילה , ומהווה נקודת מפנה בתפיסת תפקיד השיקום במערך בריאות הנפש בישראל (לכמן והדס-לידור 2003). תכנית " 'סל השיקום' לנפגעי נפש ולמשפחותיהם בקהילה, החלה כתוכנית ניסיונית, ששאבה את כוחה, באופן תיאורטי, מחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 1994, ובעיקר מהצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התשנ"ח 1998 אותו הובילה חברת הכנסת תמר גוז'נסקי. מטרתו של חוק שיקום נכי נפש בקהילה הינה "לשקוד על שיקומם ושילובם של נכי הנפש כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם ברוח "חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו" (חוק שיקום נכי הנפש בקהילה התש"ס 2000). החוק מקנה זכות לשיקום כחובת המדינה, ומעמיד לראשונה את קבוצת הנכים הגדולה בישראל במקום הראוי. חוק שיקום נכי הנפש בקהילה מגדיר "שיקום" כ"תהליך המכוון במסגרת הקהילה לפיתוח היכולות והמיומנויות של נכה הנפש, כדי להבטיח לו דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, והמלווה במעקב רפואי…" (חוק שיקום נכי הנפש בקהילה התש"ס 2000). 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן