X
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

כדורים צבוענייםשירות מותאם לדרי רחוב

שיקום דרי רחוב- שתי נשים משוחחות על השביל.

צוות ״שיקום דרי רחוב״ מאמין במתן יחס שוויוני לכל אדם, בשוויון הזדמנויות ושוויון סטטוס כדי לשפר את מצבו הנפשי, התעסוקתי, החברתי והשיקומי. לכן אנו מעניקים בתחילת השירות ליווי אינטנסיבי וייחודי לדרי רחוב המתמודדים עם מחלת נפש, במטרה לרכוש את אמונם כדי שישתלבו בשירות שלנו ככלל המשתקמים אשר אנו מלווים. 

הפרויקט החל לפעול בשנת 2017 בשיתוף פעולה בין משרד הרווחה- היחידה לדרי רחוב לבין אגף השיקום בבריאות הנפש של משרד הבריאות .

דרי רחוב המתמודדים עם מחלת נפש, זכאי סל שיקום מופנים לשירותינו דרך היחידה לדרי רחוב של הרווחה, עמותות המטפלות בדרי רחוב, בתי חולים וזאת לאחר ועדת סל שיקום זכויות ולמיצוי שלהן באמצעותנו.

מה המטרה שלנו?

המטרה היא קודם כל לדאוג למיצוי זכויות סל שיקום להם זכאים דרי רחוב, לסייע להם במציאת דיור (דיור עצמאי, או דרך הוסטלים לדרי רחוב) ולהעניק לדרי רחוב את הליווי הכוללני והאינטנסיבי אשר מעניקים ב״ידיד נפש״ לכל המתמודדים אשר נמצאים בשירות. לאחר השלב הראשוני של מציאת דיור ומיצוי זכויות, הצוות מתגייס לכתיבת תכנית שיקום בהתאם ליכולות המשתקם, ומתחילים בעבודה שיקומית אינטנסיבית משותפת.

מה ייחודי בפרויקט הזה?

הפרויקט מחייב שיתוף פעולה עם היחידה לדרי רחוב, כדי שנוכל לדאוג שהמשתקמים שלנו יקבלו גם את הזכויות המגיעות להם מטעם משרד הרווחה, וכן מיצוי סל שיקום זכויות המגיעות להם ממשרד הבריאות. 

״ידיד נפש״ הכשיר צוות מקצועי וייחודי לליווי משתקמים בפרויקט דרי הרחוב, צוות דובר רוסית, צרפתית, אנגלית, מתוך ראייה והבנה כי רבים מדרי הרחוב המופנים אלינו דוברים שפה זרה.

בדרך כלל, הצוות עובד בשיתוף פעולה עם הצוות הפסיכיאטרי במרפאת הרבי מבכרך: המחלקה לתחלואה כפולה ומחלקת מבוגרים). 

השרות ניתן באזור תל אביב.

דילוג לתוכן