X
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

כדורים צבוענייםעמית עד הבית בדרך הפרטית שלך

שת נשים משוחחות

עמית עד הבית הינו שירות השוקד על פיתוח פתרונות שיקום אישיים בתחום בריאות הנפש. השירות ניתן באופן פרטי ובפריסה ארצית, למי שאינו זכאי לסל שיקום או למי שמעוניין בו למרות זכאותו. השירות מוענק למתמודד נפש במקום המגורים האישי (בבית או במסגרת הטיפולית) ומקדם החלמה, שילוב בקהילה ואיכות חיים.

אנו מאמינים כי כל אדם יכול לחוות מסע החלמה, ולהיעזר בנו לבנות תכנית שיקום המתאימה לצרכיו, להתקדם ולהתפתח בהתאם לשאיפותיו.

את השירות מעניקים עובדים מקצועיים, המתמחים בשיקום בבריאות הנפש:

  • ייעוץ שיקומי והכוונה בנוגע למיצוי זכויות: מסגרות שיקום, סיוע בשכר דירה ועוד.
    • תיאום טיפול – סיוע בבניית תכנית שיקום מותאמת אישית, תיאום וקישור עם גורמים טיפוליים במסגרות שונות בקהילה.
    • התערבות משפחתית – מתוך אמונה בכוחה וביכולתה של המשפחה להשפיע על תהליך השיקום, ובהיותה גורם מסייע בתהליך האישי.
    • פתרונות נוספים: חונכות, סומכות שיקומית, וליווי אישי. כל השירותים ניתנים על ידי עובדים המוכשרים בתחום השיקום.
דילוג לתוכן