X
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

סיכום נקודות מרכזיות ממאמרה של מריאן פרקש

סיכום נקודות מרכזיות מהמאמר  "The vision of recovery today: what it is and what it means for services" Marianne Farkas

The vision of recovery
  • קיימת מחלוקת בעולם הפסיכיאטריה השיקום הפסיכיאטרי לגבי עצם המושג החלמה.  אלו המייחסים מאפיינים ביולוגיים לאטיולוגיה של מחלות הנפש,  מעלים בספק בכלל את האפשרות להשיג החלמה וטוענים כי המושג עצמו יעורר תקוות שווא בקרב המאובחנים במחלות נפש ובקרב המטפלים בהם. לעומתם, חולים לשעבר והמבקרים את הגישה הביולוגית מעלים בספק את עצם היותה של מחלת הנפש ישות רפואית ומעדיפים לחשוב עליה כעל משבר חיים שהינו חלק מההתנסות האנושית . מנקודת מבט זו לא קיימת "החלמה" כי לא קיימת "מחלה".
  • למושג החלמה כמה וכמה הגדרות: מחקרים קליניים מורים כי החלמה פירושה הפחתה/הקלה בסימפטומים וחזרה לתפקוד "טרום מחלתי" . כמו כן ניתן להוסיף גם רמיסייה בסימפטומים, תפקוד מקצועי, מגורים עצמאיים ויחסי עמיתים, כמאפיינים של החלמה.  ניתן לדבר על החלמה גם אם עדיין קיימת הגבלה בתפקודו של האדם. יש המתייחסים למושג כאל החלמה מעצם האבחנה כלוקה במחלת נפש והטראומות הכרוכות בכך, ממש כמו מהמחלה עצמה. 
  • המטרה של תהליך ההחלמה איננה להיות "נורמאלי" , אלא לאמץ את הכישורים האנושיים, על מנת להיות יותר אנושיים, בני אדם. החלמה היא משא אישי של האדם להשגת שליטה מחודשת על חייו, להיות אדם שלם יותר, גם עם מגבלות תפקודיות וטראומות עמוקות. החלמה היא תהליך עמוק של שינוי גישה, רגשות, תפיסות, אמונות, תפקודים ומטרות בחיים. פיתוח של משמעות ומטרות חדשות בחיים, מעבר להשפעת מחלת הנפש. השגה מחדש של תקווה, התגברות על סטיגמה וטראומות נלוות לכך. 
  • השלכות על שירותים השיקום החלמה איננה שירות שניתן לספקו, אך על שירותי השיקום לתרום לתוצאות של חוויות ההחלמה (רווחה נפשית, הערכה עצמית, תפקידים משמעותיים, הפחתת סימפטומים, העצמה וכו'). שיקום הוכח כאפקטיבי בסיוע לאנשים להשיג מחדש תפקידים משמעותיים בדיור, תעסוקה והשכלה. תוצאות אלו יכולות לעודד החלמה על ידי הגברת היכולת החברתית של האדם, משאביו, העצמתו והפיכתו לאזרח מלא בחברה. 
    גם סוגי טיפול כגון CBT, טיפולים משפחתיים, ניהול מחלה מסייעים לתהליך ההחלמה, כמו גם תמיכה מאחרים, טיפול תרופתי יעיל, אסטרטגיות לניהול סימפטומים, נגישות לשירותים רפואיים ופסיכיאטריים ושירותים מוגנים.
  • ישנם מספר אלמנטים מרכזיים בהחלמה: 

1: אוריינטציה אישית (person orientation) – הפגנת יחס אישי כלפי המתמודדים, התעניינות בהם כבני אדם וכבעלי תפקידים בחברה ולא כאל "חולים". שירותים מעודדי החלמה יעודדו הערכה ופיתוח של כוחות וכישרונות. וכן עידוד של מתן הזדמנות תעסוקה ודיור מחוץ למערכת הפסיכיאטרית (לא ב"גטאות"). 

2. מעורבות אישית – שיתוף בעל משמעות בתכנון ויישום השירותים, מועיל לתהליך ההעצמה הקריטי כל כך בתהליך ההחלמה.  שיתוף המתמודדים בקבלת ההחלטות באשר לשירותים:  nothing about us without us"".

3. הגדרה עצמית/בחירה עצמית  –  בחירה עצמית היא אבן היסוד של תהליך ההחלמה. ההזדמנות לבחור את המטרות לטווח ארוך, האמצעים להשגתן והאנשים שיסיעו להשגתן, חייבים להיות מרכיבים מרכזיים בשירותים בעלי אוריינטציה של החלמה.  במידה ואדם מתקשה לבחור תפקיד תעסוקתי, למשל מכיוון שבמשך עשורים לא היה חלק ממעגל התעסוקה, אז השירות צריך לפרוס בפניו מגוון רחב של אפשרויות מהן יוכל לבחור. גם מידע על מגוון התרופות המצויות בשוק מסייע לתהליך ההחלמה. 

4. תקווה – זהו מרכיב מרכזי בתהליך ההחלמה וחייב להיות חלק בשירותים בעלי אוריינטציה כזו. יש לשים לב שלצוות עצמו קיימת תקווה, אחרת לא יוכל להעבירה למקבלי השירות ולא יוכל לקדם החלמה. "שימור" איננו החלמה, יש לעודד אף לחזרה ללימודים אקדמאיים גבוהים, זוגיות, הקמת משפחה וגם שימוש בשירותים מוגנים לאלו החפצים בכך. תקווה משמעותה תזכורת מתמשכת לכך שהחלמה עשויה להיות תהליך ארוך ומתמשך שיכולים להיות בו גם עיכובים ומכשולים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן