X
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חזון ההחלמה בבריאות הנפש

בריאות הנפש: חזון ההחלמה וגישת ההחלמה כיום - ידיד נפש

החלמה ובריאות הנפש- תהליך הריפוי

להחלמה הגדרות רבות אשר מתייחסות להיבטים שונים ומגוונים בחייו של מתמודד נפש. ההחלמה היא תהליך, המאפשר לבני אדם בעלי נכויות נפשיות לבנות גשרים המחברים אותם מחדש לעצמם, לעולמם הרוחני, לסביבתם, ולחברה בכללותה במטרה לשפר את בריאות הנפש. כל זאת תוך התמודדות עם הסטיגמה שדבקה בהם. אלה הם תהליכים עמוקים של העצמה וגילוי פנימי המחייבים שינוי מהותי בתפישת האדם את עצמו. החלמה אין פרושה היעלמה של המוגבלות, אלא בניית זהות אישית וחברתית מתוך הכרה בה (לכמן 2007 אצל הדס לידור ולכמן, 2007).

מהי החלמה?

יש המגדירים החלמה כתהליך שינוי בו הפרט מתמודד עם אתגרים בחייו הנובעים ממחלתו, באמצעות שימוש בשילוב מיוחד של כוחות, חולשות ומשאבים זמינים (Onken, Craig, Ridgway, Ralph, & Cook, 2007). יש המגדירים את ההחלמה כתהליך עמוק, אישי וייחודי של שינוי עמדות, ערכים, תחושות, מטרות, כישורים ותפקידים. תהליך של חיים עם סיפוק, תקווה ותרומה על אף מגבלות המחלה. ההחלמה כוללת יצירת משמעויות ומטרות חדשות בחייו של האדם, כמי שממשיך לגדול, לצמוח ולהתפתח אחרי ההשפעות של המחלה. רבים מתייחסים להחלמה כאל תהליך של הסתגלות חיובית למחלה ולמגבלותיה המקושרות למודעות עצמית ולתחושת העצמה (Bellack, 2006). כפי שניתן לראות, ישנן כמה הגדרות למונח ההחלמה. יחד עם זאת, בכולן אנו נוכל למצוא התייחסות לאדם עצמו, אל כוחותיו, אל השאיפה לחיים מלאי סיפוק, להתפתחות ושינוי.

תהליכי החלמה בבריאות הנפש- אינדיבידואליים ואישיים

היום ברור כי תהליך ההחלמה ובריאות הנפש של כל מטופל הינו אישי ושונה בין אדם לאדם, בהתחשב בכוחותיו, בתמיכה שהוא מקבל, בסביבתו הטבעית, באבני אישיותו ועוד. אין שני אנשים שעוברים תהליך החלמה דומה. עוד ידוע כי תהליך ההחלמה הוא אינו ליניארי, אלא כולל בתוכו גלים הנחווים כהתקדמויות ונסיגות לסירוגין. זהו תהליך טבעי ואין לחשוש מנסיגות אלו (Onken et al,2007).

בגישת ההחלמה רווחת ההנחה, כי אחוזים ניכרים מהאנשים המאובחנים עם מחלות פסיכיאטריות, יכולים לשוב בעזרת תמיכה וליווי מתאימים, לחיים אישיים, חברתיים ותעסוקתיים נורמטיביים. עובדה זו סותרת את כל התפיסות הסטיגמטיות שרווחו בעבר ועדיין ניתן למצוא אותם בחברה בה אנו חיים, בנוגע לאדם המתמודד עם קשיים נפשיים ויכולתו לחזור ולתפקד בחברה. התייחסות מסוג האחרון שהוזכר אל האדם, יוצרת נבואה שחורה המגשימה את עצמה ומגבילה את האדם למסלול חיים אחד.

החלמה בריאה וכיצד היא מתבטאת

בתהליך ההחלמה, האדם לומד לקחת אחריות על חייו ובריאותו ופועל להגשמת מטרותיו ושאיפותיו עם ולמרות המחלה. האדם לומד להיעזר בסביבתו כמקורות תמיכה וייעוץ, לומד לבחור לעצמו מה נכון עבורו, מקבל החלטות עצמאיות ולוקח אחריות על החלטותיו ועל השלכותיהן. התהליך כולל שינוי תפיסתי מראיית האדם כחולה, אל ראייתו כאדם המתמודד עם המחלה אך גם בעל כוחות והיבטים נוספים ובריאים בחייו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן