X
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

כדורים צבוענייםחזון ארגוני

בעבודתנו אנו שואפים להיות השירות המוביל בבריאות הנפש בתחום הדיור בשיקום.

עקרונותינו הם:

  • אמונה בזכותו של כל משתקם לקבל שירות במקום מגוריו – בעיר, בכפר, במושב, בקיבוץ ובפריפריה הרחוקה. 
  • שירות מקצועי, מכוון אדם ומותאם תרבותית ומגדרית, תוך הכשרת הצוות לטיפול באוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים.
  • השירות ניתן ברוח גישת ההחלמה בשיקום, המושתתת על אמונה ביכולתו של המשתקם להוביל את תהליך השיקום תוך מתן כבוד ההדדי וחתירה לעצמאות ולשיפור בתפקוד.
  • השירות שואף להעסיק בעלי מוגבלויות, ובפרט צנ"שים ולפתח את תחום שילובם בחברה (צנ"ש- צרכנים נותני שירותים – מתמודדים שעובדים אצלנו כמדריכים/מתאמים).
  • הכשרת צוותי השיקום לרכישת כלים מקצועיים ולימוד שיטות התערבות חדשניות מקדמות החלמה.
  • שימוש באמצעים טכנולוגיים חדשניים על מנת להרחיב את אמצעי הסיוע באופן המותאם לעידן הנוכחי.
  • התנהלות בגישה רב-מערכתית תוך שיתוף פעולה עם גורמי שיקום, טיפול, וגורמים נוספים בקהילה, בדגש על מעורבותם של בני המשפחה בתהליך השיקום של מקבל השירות.
דילוג לתוכן