X
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

כדורים צבוענייםחזון ארגוני

בעבודתנו אנו שואפים להיות השירות המוביל בבריאות הנפש בתחום הדיור בשיקום.

עקרונותינו הם:

  • אמונה בזכותו של כל משתקם לקבל שירות במקום מגוריו – בעיר, בכפר, במושב, בקיבוץ ובפריפריה הרחוקה. 
  • שירות מקצועי, מכוון אדם ומותאם תרבותית ומגדרית, תוך הכשרת הצוות לטיפול באוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים.
  • השירות ניתן ברוח גישת ההחלמה בשיקום, המושתתת על אמונה ביכולתו של המשתקם להוביל את תהליך השיקום תוך מתן כבוד ההדדי וחתירה לעצמאות ולשיפור בתפקוד.
  • השירות שואף להעסיק בעלי מוגבלויות, ובפרט צנ"שים ולפתח את תחום שילובם בחברה (צנ"ש- צרכנים נותני שירותים – מתמודדים שעובדים אצלנו כמדריכים/מתאמים).
  • הכשרת צוותי השיקום לרכישת כלים מקצועיים ולימוד שיטות התערבות חדשניות מקדמות החלמה.
  • שימוש באמצעים טכנולוגיים חדשניים על מנת להרחיב את אמצעי הסיוע באופן המותאם לעידן הנוכחי.
  • התנהלות בגישה רב-מערכתית תוך שיתוף פעולה עם גורמי שיקום, טיפול, וגורמים נוספים בקהילה, בדגש על מעורבותם של בני המשפחה בתהליך השיקום של מקבל השירות.
דילוג לתוכן