X
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

כדורים צבוענייםחונכות שיקומית

שיקום דרי רחוב- שתי נשים משוחחות על השביל.

שירות חונכות שיקומית נועד לסייע לאדם המתמודד עם קשיים נפשיים להשתלב באופן מיטבי בחברה, בסביבת מגוריו ובקהילה אליה מעוניין להשתייך.

השירות מציע קשר המדמה קשר חברתי אמפטי ותומך באמצעות חונכים שיקומיים, במטרה לסייע בהשתלבות במגוון מסגרות חברתיות בקהילה.

הצוות המלווה כולל רכז מקצועי מתחום הטיפול וחונך, אשר עבר הכשרה ייעודית לתפקיד.

השירות ניתן בהיקף של 3 שעות שבועיות.

מטרות ואופן הפעילות:

  • הגדרת מטרות ויעדים יחד עם מקבל השירות ועל פי העדפותיו ורצונותיו.
  • מפגשים קבועים עם חונך פעם-פעמיים בשבוע
  • תרגול של מצבים חברתיים
  • תרגול פעילויות חברתיות מגוונות-  השתתפות במועדונים חברתיים, חוגים ועוד.
  • קידום בריאות אישית- סיוע בהפחתת עישון, פעילות ספורטיבית, תזונה נכונה.
  • השתתפות בקבוצות למיומנויות חברתיות
  • סיוע במיצוי זכויות והנגשת מידע
  • סיוע בהשתלבות בלימודים ו/או עבודה
  • הפחתת חרדה במצבים חברתיים
דילוג לתוכן